Image

Granudacyn sprej i rastvor za ispiranje rana

GRANUDACYN se najčešće koristi za:

• Obradu i čišćenje rana: dekubita, venskih ulkusa, dijabetskih ulkusa, posekotina, ujeda, razderotina, abrazija 

  •  Ispiranje usta i grla u cilju prevencije nastanka infekcije bakterijama i virusima, uključujući i Covid-19                                                     • Obradu pupka kod beba
    • Obradu rana nakon carskog reza i epiziotomije
    • Obradu svih postoperativnih rana
    • Opekotine I i II stepena

Granudacyn je ( rastvor koji sprečava razvoj mikroorganizama u tkivima čoveka) na bazi dve vrste hlora (Hipohlorasta kiselina i Natrijum-hipohlorit). Granudacyn je moderna, hemijski stabilna varijanta Dakin-ovog rastvora koji se koristio još za vreme prvog svetskog rata.

granudacyn pack web

Granudacyn je rastvor na bazi hlora. Efekat postiže za kratko vreme (15-60 sekundi), ima veoma širok spektar dejstva (na bakterije, viruse, gljivice i parazite) a pritom je netoksičan za tkiva čoveka i neutralnog je pH.

Hipohlorasta kiselina, koja je aktivna supstanca Granudacyn-a nalazi se i u našim leukocitima (Makrofagi i Neutrofili), koji ovu kiselinu koriste u borbi protiv mikroorganizama. Na taj način ova supstanca je "poznata" našem organizmu i kao takva, neškodljiva je za ćelije i tkiva čoveka. Zato mi Granudacyn nazivamo "prirodnim antiseptikom".

Granudacyn je neškodljiv (nije citotoksičan), i može se bez bojazni koristiti na:
• svim tkivima (koža, sluzokoža, hrskavice, kosti, tetive, ligamenti, nervno tkivo, trbušna i plućna maramica)
• telesnim šupljinama čoveka (abdomen, grudni koš, lobanja, zglobni prostor, uho, grlo, nos, usna šupljina,  fistule, apscesi) 
• za obradu akutnih i hroničnih rana, prilikom njihovog previjanja
• obradu pupčanog patrljka beba

Dakle, Granudacyn je rastvor koji se sme koristiti direktno i na unutrašnjim organima čoveka i nije ga potrebno ispirati!

granudacyn web

KAKO DELUJE GRANUDACYN?

Hipohlorasta kiselina ošteti ćelijski zid  mikroorganizma , čime on postaje veoma propustljiv. Pod osmotskim pritiskom dolazi do masivnog ulaska vode u bakteriju i njenog mehaničkog raspada - osmolize bakterije. Naše ćelije su pritom potpuno bezbedne. Hipohlorasta kiselina iz Granudacyn-a ne oštećuje ćelije čoveka jer su one prirodno zaštićene Taurinom.

KADA I GDE SE KORISTI GRANUDACYN?

Rastvor Granudacyn je namenjen za obradu rana na koži i sluzokožama kao i za intraoperativno i postoperativno ispiranje, za sva tkiva i  telesne šupljine.

 Prema preporukama "Konsenzusa za antisepsu rana" iz 2018. Granudacyn  sme da se koristi za peritonealnu lavažu, i da dođe u kontakt sa CNS-om (mozgom i kičmenom moždinom), unutrašnjim organima i tkivima, hrskavicom, kostima, ligamentima, tetivama. Može se upotrebiti na svim tkivima čoveka, telesnim šupljinama (abdomen, grudni koš, medijastinum, lobanja, uho, grlo, nos,  zglobni prostor, itd.) ali i kod fistula, apscesa, trauma, otvorenih preloma i slično i pritom ga nije potrebno ispirati nakon upotrebe. Time se značajno smanjuje rizik od infekcija i postoperativnih komplikacija (naročito na "osetljivim" tkivima).

Pored intraoperativne upotrebe, Granudacyn se preporučuje za obradu, ispiranje i vlaženje akutnih i hroničnih rana prilikom njihovog previjanja ili kod primene tzv. NPWT (terapija rane negativnim pritiskom) uz instilaciju ovog rastvora.

Preporučujemo i njegovu primenu kod obrade pupka beba (pupčanog patrljka). U ovom slučaju najvažnije je spečiti nastanak lokalne infekcije, iritaciju kože, potkožnih tkiva i prodor mikroorganizama prema abdomenu. Moguća komunikacija abdomena sa spoljašnjom sredinom (preko pupka) je još jedan razlog za upotrebu ovog rastvora koji neće citotoksično uticati na ove osetljive strukture. Takođe, komplikacije urahusa (otvoreni, fistula, cista, sinus urahusa) je opet dobar razlog za izbor Granudacyn-a  koji jedini sme da se koristi za „unutašnju upotrebu“.

Zaključujemo da je Granudacyn veoma efikasan i praktičan jer ima izuzetno brzo vreme dejstva (za 15-60 sekindi ), ima veoma širok spektar dejstva (Gram +, Gram -, MRSA, VRSA, OSRA, VRE) ,deluje i na viruse, gljivice i spore. Potpuno je netoksičan za sva tkiva čoveka pa se može koristiti neograničeno dugo ,ne peče niti iritira ranu prilikom obrade rane i nije ga potrebno ispirati nakon upotrebe.